Rada školy

     V zmysle Zákona č.596 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je školskou samosprávou Rada školy.

 

Rada školy sa skladá z 5 členov:

2 zástupcovia rodičov:

 

 

1 pedagogický zamestnanec:

 

1 nepedagogický zamestnanec:

1 delegovaný člen z obecného zastupiteľstva:

Bc. Martin Gonda

 Mgr. Mária Dzurová

 

Mgr. Simona Streberová

 

Anna Fabianová

Ing. Anna Jacková

Posledná úprava (Nedeľa, 25 September 2016 10:20)