> Domov | Projekty

Projekty

Hovorme o jedle

 

 IV. ročník týždňa HOVORME O JEDLE
    od 10. októbra 2016 do 16.októbra 2016

 

Záštitu nad projektom prevzali: 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Naša škola sa zapojila do projektu 11.10.2016 celodennými aktivitami na tému: Zelenina, ovocie a orechy našich sadov. Taktiež sme poslali výkresy do súťažnej aktivity Chutné maľovanie.


 prezentácia Hovorme o jedle

alt

Posledná úprava (Utorok, 13 December 2016 21:52)

 

Do školy na bicykli

Naša škola prijala výzu na zapojenie sa do celonárodnej kampane "Do školy na bicykli", ktorá sa uskutočnila od 19.9.2016 do 30.9.2016.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor. Súťaž je organizovaná pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Cieľom súťaže bolo:

  • Priniesť radosť z cesty do školy;
  • zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;
  • povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo;
  • zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;
  • zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;
  • zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;
  • zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov (aj učiteľov)
  • Kampaň podporuje majster sveta v cestnej cyklistike Peter Sagan a Slovenská pošta.
Počas trvania tohto projektu sme sa snažili žiakov motivovať k dochádzke do školy na bicykli či kolobežke. Konečná dochádzka bola 211 bicyklistov a kolobežkárov.
Okrem dochádzky sme usporiadali aj súťažnú aktivitu, kde sme testovali zručnosť našich žiakov a absolvovali besedu s policajtom o chodcoch a cyklistoch v cestnej premávke. 
Súťažný text bol nasledovný:

Súťažná aktivita: Základná škola Odorín

BICYKLOVAČKA
Takto náš dvojtýždeň plný aktivít a príchodov do školy na bicykli nazvala naša malá prváčka. Naozaj to bola veľká bicyklovačka, ktorá vyvrcholila znalosťami s riadením bicykla na určenej trase a besedou s pánom policajtom. Ten nám porozprával o všetkom, čo správny cyklista má vedieť. Mali sme to najkrajšie publikum...škôlkárov, ktorí nás vo všetkom povzbudzovali. 
Naša škola Základná škola Odorín je malou školou s 36 žiakmi. Napriek tomu všetci žiaci aj s rodičmi zareagovali na výzvu chodenia do školy na bicykli či kolobežke veľmi pozitívne. Nie raz sa stalo, že spolu s dieťaťom "prijazdil" do školy aj rodič a to za každého počasia. Vidieť pokroky tých najmenších, ktorí kvôli tomu prvý krát sedeli na bicykli bolo úžasné. Každý deň sa pochválil, koľko toho zvládli. 
"A prečo už nie je BICYKLOVAČKA?" .... rozplakala sa malá prváčka, keď sa akcia skončila. Preto sme jej sľúbili, že o rok bicyklovačka znova bude.

Naša aktivita zaujala, získali sme na facebooku 293 likov, čo nás vynieslo na druhé miesto a takéto vyznanie od organizátorov:

Na krásnom 2. mieste sa umiestnila Základná škola Odorín, ktorá v konečnom súčte získala 292 lajkov za svoju súťažnú aktivitu. Základná škola Odorín je dôkazom, že aj malá škola s len 35 žiakmi, dokáže konkurovať veľkým školám s niekoľko násobne vyšším počtom žiakov. Preto sme sa rozhodli, týchto možno budúcich "saganov" odmeniť.alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt


 

 

Projekt KVETY

Naša základná škola sa tento rok zapojila do programu Školy pre budúcnosť 2011/2012 – aktivity na vyučovaní Nadácie Orange projektom KVETY, ktorý bol finančne podporený sumou 1400 €.

 

Zámerom projektu je preniesť vyučovanie výtvarnej výchovy von z triedy do prostredia obce, zapojiť žiakov do pretvárania okolia školy praktickou výtvarnou činnosťou, vytvoriť prepojenie environmentálnej výchovy s výchovou k umeniu a zručnosti prejavenej navonok. Poukázať prostredníctvom projektu na význam rastlín - kvetín pre život človeka a včiel, nebezpečenstvo chemických postrekov na život hmyzu, konkrétne včiel, ktoré zabezpečujú opeľovanie kvetov, uskutočniť exkurziu k včelárovi. Poznávať rôzne druhy kvitnúcich rastlín, komponovať a maľovať motívy kvetov na plot a vytvoriť tak galériu prác žiakov v okolí školy v obci. Naučiť sa aranžovať kvety od skúseného aranžéra v rámci pracovného vyučovania, dozvedieť sa potrebné informácie o kvetoch a pripraviť výstavu aranžovaných kvetov pre rodičov a obyvateľov obce. Pripraviť pozvánky na vernisáž prác žiakov na informatickej výchove a formou body artu- kvetinových malieb na telo urobiť živú pozvánku pre obyvateľov obce.

 Projekt  prebieha v mesiacoch máj a jún 2012, kedy je naplánované učivo o rastlinách a včelách, v závislosti od počasia pozorovanie v teréne:

   -    na lúke sa uskutoční pozorovanie 1x v máji,

-       v máji exkurzia do včelína,

-       pestovanie kvetov v máji 1x do týždňa počas dvoch týždňov,

-       v júni si overia vedomosti na DVD v testoch,

-       výtvarná  činnosť v exteriéri by sa realizovala podľa počasia v mesiaci jún – do 20.6.,  

-       v mesiaci jún sa bude realizovať tvorba pozvánok a plagátov na informatickej výchove 1x do týždňa,

-       téma kvetov sa bude niesť na hodinách slov.jazyka a literatúry počas mesiaca jún aspoň 2x do týždňa,

-       vyvrcholenie sa uskutoční formou verejnej výstavy na Deň kvetov 21.6.2012
na lke1 projekt KVETY_005 velr7

 

 

 

 aranzovaniae 003aranzovaniae 004aranzovaniae 005

malovanie plota1malovanie plota2malovanie plota3

 

Posledná úprava (Sobota, 08 November 2014 21:43)

 

Zaostri na školu

Zaostri na školu!

Pátrame po starých fotografiách našej školy a dokumentujeme, ako sa v priebehu rokov zmenili. Pomôžeme vytvoriť e-mapu historických budov škôl.
Vyhlasovateľ: Múzeum školstva a pedagogiky, Hálova 16, 851 01 Bratislava

Termín: 1.11. 2011 – 30.4.2012

Zámer: Zámerom projektu je neformálnym, interaktívnym spôsobom vzbudiť u  žiakov záujem o poznanie histórie svojej školy. Podnietiť ich, aby  aktívne a samostatne získavali informácie, pracovali s obrazovým  materiálom, využívali digitálne technológie. Na základe získaných  materiálov a ich spracovania projekt umožní žiakom uvedomiť si premeny,  ktorými prechádza prostredie či spoločnosť v ktorej žijú.

Cieľové skupiny: učitelia a žiaci základných a stredných škôl na celom území Slovenska

 

Zbieram baterky

zbieram baterky

Aj my sme sa zapojili a dúfame, že sa k nám pridajú aj ostatní,

 ktorým nie je ľahostajné kde končia staré nebezpečné batérie.

Ďakujeme za spoluprácu.

Posledná úprava (Pondelok, 05 Marec 2012 00:05)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin15.jpg