Červené stužky

 

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.
Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?

AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 1. septembra 2015 a vyvrcholil 1. decembra 2016 – na Svetový deň boja proti AIDS.

Aj naša škola sa zapojila do kampane Červené stužky dvoma aktivitami. Prvou bola súťaž "Športom pre Červené stužky", kde sme si zahrali turnaj vo vybíjanej. Druhou bola súťaž pod názvom „Živá“ Červená stužka 2016, v nej sme zo seba vytvorili červenú stužku.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt