40. výročie školy

 

Sú dni a chvíle v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví a nostalgicky spomína, rekapituluje kus cesty, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch jeho života.

Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň, kedy  pred 40 - timi rokmi otvorila brány nová budova základnej školy v Odoríne a privítala svojich žiakov. Bolo to v roku 1976.   

Píše sa rok 2016 a naša alma mater oslavuje narodeniny. Dnes máme možnosť otvoriť knihu života tejto školy, listovať v nej, hľadať a objavovať všetko to dobré, čo sa za tie roky urobilo, pospomínať na tých, ktorí tu boli a zanechali tu svoj rukopis, vzdať úctu tým, ktorým čas už sfarbil vlasy na bielo a na ich tvárach statočná práca a život vyryli hlboké ornamenty. Nuž spomínajme, je na to tá správna chvíľa...

20. decembra 2016 sme si slávnostnou akadémiou naše výročie pripomenuli a dôstojne oslávili programom v kostole. Ďakujem žiakom SZUŠ, materskej školy, základnej školy a ich pani učiteľkám za prípravu a krásne predvedenie. Ďakujem speváckemu zboru Chorus Iglovia za spestrenie a vytvorenie vianočnej nálady. Ďakujem pani starostke Ing. Márii Goduľovej za spoluorganizovanie slávnosti a všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní či programu či spomienkovom posedení v škole.

                                                             Mgr. Adriana Puškášová

                                                                      riaditeľka školy