> Domov | Akcie | Šk.r. 2012/2013

Školské akcie 2012/2013

Zbierka HODINA DEŤOM

V piatok 16.novembra 2012 sme sa spoločne so žiakmi zapojili do verejnej zbierky ULIČNICA pre Hodinu deťom, ktorá je realizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Ide o jednu z najväčších a najznámejších zbierok na Slovensku, ktorá sa realizuje od roku 1999.

V našej obci sme ako dobrovoľníci zbierky v 3 tímoch vyzbierali spolu 78 Eur a 16 centov. Štedrým darcom, ktorí pomáhajú deťom a mladým v núdzi týmto srdečne ĎAKUJEME.

hodina detom1 hodina detom2 hodina detom3

Posledná úprava (Štvrtok, 22 November 2012 16:08)

 

Týždeň zdravia

Od 16.10.2012 - Svetového dňa výživy sme sa v škole venovali téme zdravej výživy. Počas celého týždňa cez desiatovú prestávku boli žiaci oboznámení s Cestou mlieka - prostredníctvom multimediálneho CD sa hravou formou učili o spracovaní a význame mlieka pre ľudský organizmus.

Na hodinách výtvarnej výchovy namiesto farieb a štetcov žiaci pracovali s prírodným materiálom - ovocím a zeleninou, z ktorých vytvárali zaujímavú obrazce, ktoré napokon skonzumovali.

ovocie1 ovocie2 ovocie3ovocie4

Posledná úprava (Utorok, 23 Október 2012 00:42)

 

Exkurzia v Spišskej Novej Vsi

 

V dňa 12.10.2012 sme boli na dopravnom ihrisku v Spišskej Novej Vsi. Ako sme tam prišli, teta sprievodkyňa nám dala otázky z dopravnej výchovy na   dotykovú tabuľu.

Potom jedna skupina bola na bicykloch a ta druhá robila chodcov .Boli tam aj semafory a iné značky . Odchádzali sme o 11:00.              

                                                                 Adrián H., Michal G.,3.ročník

 

V októbri sme šli na dopravné ihrisko v Spišskej Novej Vsi. Dali nám tam bicykle a prilby. Bicyklovali sme sa a potom sme sa vymenili . Učili sme sa bicyklovať podľa pravidiel. Keď sme skončili, išli sme na kostolnú vežu. Bolo tam 150 schodov a veľké zvony.

                                                                           Adrián L., Peter T. 3.ročník

do ihr 2012 do ihr 2 do ihr 3

 

 

V piatok 12.10.2012 sme boli na kostolnej veži v Spišskej Novej Vsi.

Sprevádzala nás pani sprievodkyňa . Ukázala nám nejaké obrázky

o kostolnej veži ako vyzerala pred veľa rokmi. Museli sme zvládnuť

veľmi strmé schody, asi 150. Keď sme vyšli hore začali zvoniť zvony.

Keď už sme boli úplne hore tak sme sa zapísali sme sa do takej veľkej knihy.

Boli sme aj na balkónoch. Bol to parádny výhľad.

                                                                                 Daniel D., 3.ročník

 

O 11.30 sme šli na kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi. Výstup realizoval iba 3. a 4. ročník našej školy. Mali sme aj sprievodkyňu   a ona nám hovorila o kostole a o minulosti ako vyzeral. Ukázala nám aj zopár obrázkov. Bolo tam veľmi veľa schodov. Potom sme vyšli úplne hore.  Pani sprievodkyňa nám otvorila balkóny. Bol tam krásny výhľad na Spišskú Novú Ves a okolie.                                                      Sofia B., Denis S., 3.ročník


...no a žiaci 1.a 2.ročníka sa zatiaľ zastavili v Spišskej knižnici a v oddelení detskej literatúry si prezerali rozprávkové ale i náučné knihy.

spis kniz 2012 spis kniz 2

 

Posledná úprava (Utorok, 23 Október 2012 00:26)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin31.jpg