> Domov | Akcie | Šk.r. 2012/2013

Školské akcie 2012/2013

Budimírske studničky -celoslovenská súťaž

V mesiaci január - marec 2013 sme sa zapojili do 2.ročníka celoslovenskej literárno-hudobno-v ýtvarnej súťaže "Budimírske studničky", ktorej hlavnou témou boli ŽIVLY PRÍRODY.

zaslali sme do súťaže niekoľko výtvarných, literárnych prác a jednu hudobnú nahrávku vytvorenej piesne na danú tému. Dňa 31.5.2013 sme boli pozvaní (žiaci 3.a4.ročníka) do kaštieľa Budimír na slávnostné vyhodnotenie tejto súťaže, v ktorej sme:

V literárnej oblasti - napísaním rozprávky obsadili 2. miesto v kategórii 3.-4.ročník - J.Širila(4.ročník) z celkového počtu prác 86.

V hudobnej oblasti - vytvorili text (J.Širila) a naspievali žiaci 3.a4.ročníka na známu hudbu - obsadili sme 1.miesto v kategórii 3.-4.ročník.

potom sme si prezreli výstavu všetkých výtvarných prác a miestnu výstavu v Kaštieli Budimír, v ktorom sídli slovenské technické múzeum.

ofdm skolska-budimir 001 ofdm skolska-budimir 018 ofdm skolska-budimir 024

 

Posledná úprava (Piatok, 31 Máj 2013 16:07)

 

Športová olympiáda OFDM

29. máj sa niesol v hesle športu a športovania našich žiakov.

Druháci, tretiaci a štvrtáci v počte 14 sa najprv ráno vedomostne obohatili o informácie z histórie športu a olympionizmu z dokumentárneho filmu Slovensko olympijské - od Atén k Aténam.   Po ňom v skupinách pracovali na zadaných úlohách. Po teoretickej časti   nasledovalo samotné športovanie na ihrisku TJ v Odoríne a na multifunkčnom ihrisku pri škole. Súťažilo sa 4 disciplínach:

beh na 900m                                                                     beh na 50m

1.miesto: D.Podracký, B.Zadrošová                  1.   D.Podracký, L.Pjataková

2.miesto: P.Torma, L.Pjataková                          2. P.Torma, B.Zadrošová

3.miesto: M.Gondek, Ľ.Fabianová                       3. A.Harviščák, O.Filická

hod plnou loptou                                                            skok do diaľky z miesta

1. D.Podracký, L.Vašáková                               1. A.Harviščák, L.Pjataková

2. T.Hudák, B.Zadrošová                                  2. D.Podracký, B.Zadrošová

3. P.Torma, Ľ.Fabianová                                    3. A.Lučivjanský, Z.Suchá

kolska sport olympiada2013 1 kolska port olymp 2013 5 kolska por ol 2013 4
kolska port olymp 2013 2 kol port olymp 2013 6  kol port olymp 2013 3
 k port olymp 2013 7  k port olymp 2013 8

 

17 členné družstvo našich žiakov 1.-4.ročníka sa v sprievode dvoch učiteliek zúčastnilo Športovej olympiády detí - olympijské nádeje na atletickom štadióne v ZŠ LIpová v Spišskej Novej Vsi. Túto akciu, ako každý rok, organizoval SŠÚ Smižany a Obecné CVČ Smižany. Súťažilo sa 4 disciplínach individuálne dievčatá a chlapci zvlášť za každý ročník a v štafete 1.-4.ročníka. Tejto olympiády sa zúčastnilo 13 škôl združených do SŠÚ Smižany.

Umiestnenie:

1.miesto: Z.Budayová - skok do diaľky z miesta

2. miesto: Z.Budayová - beh na 50m

               L.Mižigár - beh na 900m

               D.Fabianová - skok do diaľky z miesta

3.miesto: S.Bučáková - skok do diaľky z miesta

               L.Mižigár - skok do diaľky z miesta

               R.Buday -skok do diaľky z miesta

               M.Brotka - beh na 50m

V sprievodnej výtvarnej súťaži Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska 2013 sa pri spracovaní témy: Maskot Slovenského olympijského tímu na ZOH 2014 v Soči očami detí zúčastnili aj naši žiaci. V rámci všetkých zúčastnených sa v kategórii do 12 rokov umiestnili:

na 1. mieste I.Olexová -2.ročník

na 2.mieste M.Pacáková - 4.ročník

SAM 1996 SAM 1998 SAM 1999
SAM 2006 SAM 2023 SAM 2030
SAM 2032 SAM 2042

 

 

 

 

 

 

Posledná úprava (Piatok, 31 Máj 2013 15:52)

 

Bábkové divadielko deťom z MŠ

Na sklonku mesiaca apríl, venovanému lesom, žiaci literárneho odboru ZUŠ elokované triedy v ZŠ Odorín pripravili pre deti z Masterskej školy v Odoríne bábkové divadielko s lesnou témou: "Kohútik, zlatučký zobáčik". Žiaci  po odohraní rozprávky s maňuškami, kládli deťom z materskej školy otázky na porozumenie príbehu, vyskúšali ich, ako poznajú lesné zvieratká a pravidlá správania sa v lese.

LDO deom1LDO deom2

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin15.jpg