> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014 | Exkurzia v Spišskej Novej Vsi

Exkurzia v Spišskej Novej Vsi

V utorok 10.6.2014 sme pre žiakov pripravili poučný program exkurzie v Spišskej Novej Vsi. Ráno sme so všetkými žiakmi navštívili ZOO v Spišskej Novej Vsi,

zoo

zoo2

zoo3

tretiaci a štvrtáci navštívili Kostol nanebovzatia P.Márie a vyštverali sa na najvyššiu vežu v strednej Európe. Ohromujúci zážitok zo zdolávania toľkých schodov v starobylej budove kostola ovenčila vyhliadka z veže na okolie mesta. Návrat dole bol fyzicky i psychicky náročnejší, ale zvládli to všetci žiaci.

vea2 veaSNV2 vea SNV

Peši sme prešli na dopravné ihrisko (aj 1.a2.ročník si urobil pešiu túru zo ZOO na detské dopravné ihrisko), kde si žiaci vyskúšali ovládanie pravidiel v cestnej premávke prakticky.

ddi1 ddi2 ddi3

Za odmenu na záver exkurzie si vychutnali žiaci zmrzlinu.

ZOO vea 011

Spoločný program v Spišskej Novej Vsi (okrem návštevy veže) absolvovali deti staršej vekovej skupiny z našej MŠ.

 

Posledná úprava (Streda, 18 Jún 2014 12:35)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin4.jpg