Aktualizovaná stránka školy

Vážení rodičia, návštevníci stránky školy,

na tejto webovej stránke školy nájdete len základné informácie a staršie články, či dokumenty. Všetko nové nájdete na stránke www.zsodorin.edupage.org 

Posledná úprava (Piatok, 17 August 2018 14:22)