> Domov | Akcie | Šk.r. 2011/2012

Školské akcie 2011/2012

Deti-kvety sveta

21. júna 2012 sme sa rozlúčili s jarou kultúrnym programom s názvom

DETI – KVETY SVETA. Kultúrny program pre rodičov žiakov a verejnosť pripravili žiaci ZŠ Odorín a žiaci navštevujúci ZUŠ Sp.Hrhov v ZŠ Odorín odbor klavír-spev a literárno-dramatický. 

Zároveň sme zavŕšili projekt KVETY programu Školy do korán NADÁCIE ORANGE, ktorý bol zameraný na skúmanie, aranžovanie, kreslenie kvetov a význam ich pestovania pre život včiel. V tento deň - na Deň kvetov bola slávnostne otvorená výstava prác žiakov v projekte zvanom KVETY. Po vystúpení nasledoval JUNIÁLES detí MŠ a ZŠ na školskom dvore.

 

deti-kvety sveta_001 deti-kvety sveta_003 deti-kvety sveta_004

Posledná úprava (Streda, 03 Október 2012 14:41)

 

Futbalový turnaj

V stredu 13. júna sme zavítali s 10 žiakmi do susednej obce Jamník na futbalový turnaj škôl združených v SŠÚ Smižany. Turnaja sa zúčastnilo 5  družstiev. Náš tím tvorilo 9 chlapcov a 1 dievča. Hoci počasie bolo k nám v tento deň veľmi nevľúdne a chladné, predsa sme si do školy priniesli pohár za 2. miesto. Pochvalný list si za bojovnosť vysúžila M. Farkašovská.

 Za praktickú prípravu ďakujeme trénerovi žiakov p. Harviščákovi.

Snmka0745 Snmka0746 Snmka0749

Posledná úprava (Piatok, 22 Jún 2012 13:39)

 

Včely v službách človeka - beseda

Jar je v plnom prúde a usilovne ako včielky sme 7. júna spoločne s našimi škôlkarmi spoznávali život včiel v besede s pánom Mgr. Františkom Geletom, ktorý sa zaoberá témou“ Včely v službách človeka a prírody v Euroregióne Tatry“. Po rozprávke Pán včielka oboznámil prítomných s významom včiel pre ľudí, ich životom a v závere uskutočnil ochutnávku 3 druhov medu.

vcely3 vcely5 vcely6

Posledná úprava (Pondelok, 11 Jún 2012 16:46)

 

Hudba v srdci -koncert

V sobotu 2.6. 2012 sa priestorami budovy školy niesla hudba, spev a hra. Žiaci navštevujúci ZUŠ Sp. Hrhov - elokované triedy ZŠ Odorín si na tento deň pozvali aj rodičov, aby sa im v triednom koncerte predviedli v hre na klavír, v speve a v dramatickom predstavení s názvom HUDBA V SRDCI.

koncert zus5 koncert zus6
koncert zus4 koncert zus2

 

Bezpečne na bicykli

 

1. jún je venovaný deťom a v tento deň, hoci nám počasie zo začiatku veľmi neprialo, sme sa s našimi deťmi venovali dopravnej problematike. Ráno do školy prišli na bicykli, doobeda absolvovali v škole 3 vzdelávacie stanovištia: 1. stanovište sa venovalo dopravnej výchove, pravidlám pre cyklistov, 2. Histórii bicyklov a povinnej výbave cyklistu, v 3. Si žiaci svoje skúsenosti overili v interaktívnych cvičeniach na www.skodahrou.sk. Pred obedom, po vyjasnení počasia sa naši malí cyklisti odvážili na praktické disciplíny v okolí školy.

bezpene na_bicykli_2012 bezpene na_bicykli_2015

Posledná úprava (Pondelok, 11 Jún 2012 16:22)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin30.jpg