> Domov

Najnovšie oznamy školy

 

ZBER DRUHOTNÝCH SUROVÍN NA NAŠEJ ŠKOLE
na škole zbierame:

     - hliníkové viečka z výrobkov SABI (www.milkagro.sk)
     - tetrapaky zo SABI - celoročne

     - staré  vybité baterky (zber použitých prenosných batérií a akumulátorov)http://www.zbierambaterky.sk/
        Škola sa do zberu zaregistrovala, môže sa zaregistrovať aj jednotlivec.
        Všetko o tomto zbere sa dozviete na web. stránke, aj na nástenke vo vstupe do školy.

     - Vymeňte elektroodpad za lopty, informácie na

     - starý papier - 2x do roka (október/november a máj)

     - gaštany - september -december daného roka

     Všetci dúfame, že sa aktívne zúčastníte uvedených zberov a vopred ďakujeme.

 

 

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že sme sa zapojili do výzvy n​a zapojenie sa našej školy do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, ktorá sa uskutoční v termíne 19. – 30. septembra 2016.

Úspešné a popu​lárne podujatie zažije už svoj druhý celoslovenský ročník, v ktorom máme opätovnú snahu zistiť záujem detí o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní za vzdelaním.

Hlavným cieľom kampane je predovšetkým podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ale v neposlednej rade aj zvýšiť rozsah a kvalitu dopravnej výchovy detí, ako aj podporu rozvoja výstavby a prevádzkovania detských dopravných ihrísk.

Domnievame sa, že pri podpore tohto zdravého spôsobu dopravy je potrebné začať predovšetkým u detí a mládeže. Aj z tohto dôvodu sme veľmi radi, že túto kampaň podporil úspešný slovenský reprezentant Peter Sagan, ktorý predstavuje nemalý faktor v motivácii Vašich žiakov.

 Ďalšie ciele súťaže:

 • Priniesť radosť z cesty do školy;
 • zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;
 • povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo;
 • zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;
 • zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;
 • zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;
 • zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov (aj učiteľov).

Každý deň počas kampane budeme počítať koľko žiakov príde do školy na bicykli alebo na kolobežke a priebežne budeme hlásiť počet vyhlasovateľovi súťaže.

Vyhodnocovať sa budú dve súťažné kategórie na národnej úrovni:

 1. A.Škola, kde sarámci trvania súťaže zorganizovala najkreatívnejšia aktivita v oblasti podpory udržateľnej mobility. Víťazom sa stane škola, ktorá získa za svoju zverejnenú aktivitu najviac like-ov na facebookovej stránke súťaže.
 2. B.Škola, kdepočas trvania kampane rozdaných najviac Kariet Petra Sagana:
 • kartu odovzdá triedny učiteľ žiakovi, ktorý príde v ten deň do školy na bicykli;
 • karta slúži na odmietnutie známky z ľubovoľného predmetu;
 • každý žiak môže mať súčasne len jednu kartu;
 • po použití karty má žiak ďalší deň novú možnosť na jej získanie;
 • ak škola neurčí inak, kartu je možné použiť len počas trvania kampane.

 

 

Zber druhotných surovín

 

ZBER DRUHOTNÝCH SUROVÍN NA NAŠEJ ŠKOLE
na škole zbierame:

     - hliníkové viečka z výrobkov SABI (www.milkagro.sk)
     - tetrapaky zo SABI - celoročne

     - staré  vybité baterky (zber použitých prenosných batérií a akumulátorov)http://www.zbierambaterky.sk/
        Škola sa do zberu zaregistrovala, môže sa zaregistrovať aj jednotlivec.
        Všetko o tomto zbere sa dozviete na web. stránke, aj na nástenke vo vstupe do školy.

     - Vymeňte elektroodpad za lopty, informácie na

     - starý papier - 2x do roka (október/november a máj)

     - gaštany - september -december daného roka

     Všetci dúfame, že sa aktívne zúčastníte uvedených zberov a vopred ďakujeme.
 

Do školy na bicykli

 

 

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás informovať, že sme sa zapojili do výzvy n​a zapojenie sa našej školy do celonárodnej kampane „Do školy na bicykli“, ktorá sa uskutoční v termíne 19. – 30. septembra 2016.

Úspešné a popu​lárne podujatie zažije už svoj druhý celoslovenský ročník, v ktorom máme opätovnú snahu zistiť záujem detí o využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a ekonomického dopravného prostriedku pri každodennom dochádzaní za vzdelaním.

Hlavným cieľom kampane je predovšetkým podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ale v neposlednej rade aj zvýšiť rozsah a kvalitu dopravnej výchovy detí, ako aj podporu rozvoja výstavby a prevádzkovania detských dopravných ihrísk.

Domnievame sa, že pri podpore tohto zdravého spôsobu dopravy je potrebné začať predovšetkým u detí a mládeže. Aj z tohto dôvodu sme veľmi radi, že túto kampaň podporil úspešný slovenský reprezentant Peter Sagan, ktorý predstavuje nemalý faktor v motivácii Vašich žiakov.

 Ďalšie ciele súťaže:

 • Priniesť radosť z cesty do školy;
 • zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov;
 • povzbudenie záujmu žiakov o dochádzanie do školy na bicykli, kolobežke, MHD či pešo;
 • zníženie motorovej dopravy a zápch v okolí škôl;
 • zvýšenie povedomia o udržateľnej mestskej doprave;
 • zistenie záujmu škôl o podporu dochádzania žiakov do školy na bicykli či kolobežke;
 • zistenie možností škôl v poskytovaní vhodných podmienok pre bicyklujúcich či kolobežkujúcich žiakov (aj učiteľov).

Každý deň počas kampane budeme počítať koľko žiakov príde do školy na bicykli alebo na kolobežke a priebežne budeme hlásiť počet vyhlasovateľovi súťaže.

Vyhodnocovať sa budú dve súťažné kategórie na národnej úrovni:

 1. A.Škola, kde sarámci trvania súťaže zorganizovala najkreatívnejšia aktivita v oblasti podpory udržateľnej mobility. Víťazom sa stane škola, ktorá získa za svoju zverejnenú aktivitu najviac like-ov na facebookovej stránke súťaže.
 2. B.Škola, kdepočas trvania kampane rozdaných najviac Kariet Petra Sagana:
 • kartu odovzdá triedny učiteľ žiakovi, ktorý príde v ten deň do školy na bicykli;
 • karta slúži na odmietnutie známky z ľubovoľného predmetu;
 • každý žiak môže mať súčasne len jednu kartu;
 • po použití karty má žiak ďalší deň novú možnosť na jej získanie;
 • ak škola neurčí inak, kartu je možné použiť len počas trvania kampane.

 

 

 

Interiér-exteriér školy

Interier exterier skoly1 Interier exterier skoly2 Interier exterier skoly3 Interier exterier skoly4 Interier exterier skoly5 Interier exterier skoly6 Interier exterier skoly7 Interier exterier skoly8 Interier exterier skoly9 Interier exterier skoly10 Interier exterier skoly11 Interier exterier skoly12 Interier exterier skoly13 Interier exterier skoly14

Posledná úprava (Utorok, 22 December 2015 11:43)

 
Reklamný prúžok
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL TEV ---- ----
ST NBV SJL MAT SJL ANJ ----
ŠT SJL ANJ SJL HUV ---- ----
PI TEV MAT SJL PVO ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL TEV ---- ----
ST SJL NBV MAT PVO  ANJ ---
ŠT SJL ANJ SJL HUV PVO ----
PI TEV MAT SJL IFV --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  NBV – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VLA VLA TEV
UT SJL MAT SJL HUV VYV ---
ST SJL NBV MAT PDA ANJ ----
ŠT SJL ANJ SJL TEV PDA ----
PI ANJ MAT SJL IFV --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBV – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VLA VLA TEV
UT SJL MAT SJL HUV VYV PDA
ST IFV PDA NBV SJL ANJ ----
ŠT SJL ANJ MAT TEV PNV ----
PI ANJ PDA MAT SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBV – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin30.jpg