> Domov

Najnovšie oznamy školy

Oznamujem rodičom,žiakom a priateľom školy ,

že bola vytvorená skupina ZŠ Odorín na stránke www.facebook.sk

kde nájdete dôležité oznamy,fotogalériu všetkých školských akcíí

Odkaz na skupinu :

https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Odor%C3%ADn-901408046639894/timeline

 

Interiér-exteriér školy

Interier exterier skoly1 Interier exterier skoly2 Interier exterier skoly3 Interier exterier skoly4 Interier exterier skoly5 Interier exterier skoly6 Interier exterier skoly7 Interier exterier skoly8 Interier exterier skoly9 Interier exterier skoly10 Interier exterier skoly11 Interier exterier skoly12 Interier exterier skoly13 Interier exterier skoly14

Posledná úprava (Utorok, 22 December 2015 11:43)

 

Info o škole

Charakteristika školy

skolaOd roku 2002 prešla Základná škola Odorín delimitáciou pod zriaďovateľa Obec Odorín. Doteraz je bez právnej subjektivity. Naším poslaním je poskytovať primárne vzdelanie a výchovu v ročníkoch 1. až 4. Doterajšie prieskumy demografického vývoja naznačujú mierne rastúci nárast narodených detí a tým aj budúcich školákov. Existenčným problémom školy je okrem nízkej populácie obyvateľov obce aj uprednostnenie mestských škôl v blízkom okresnom meste pred málotriedkou zo strany rodičov. Nižší počet žiakov predstavuje nízky nápočet financií a tým zvýšené nároky na prácu učiteľov v oddelení.

Školu v tomto školskom roku 2015/2016 navštevuje 24 žiakov,
V súčasnosti má škola 2 triedy:
I. trieda s 1. a 2. ročníkom (6 žiakov 1.roč., a 6 žiaci 2.roč.)
II. trieda s 3. a 4. ročníkom (10 žiakov 3.roč., 4 žiaci 4. roč.)

Prostredie je žiakom blízke už od predškolského veku, keďže v budove sídlime spoločne s MŠ. Vyučovanie prebieha v štyroch učebniach: V 2 sú triedy, v triede školského klubu je umiestnená školská knižnica, audiovizuálna miestnosť je určená pre prácu s PC a vyučovanie HV a klavíra, 1 miestnosť slúži ako pohybové štúdio na vyučovanie TV a konanie rôznych osláv a kultúrnych podujatí. Átrium využívame na pracovné vyučovanie. Políčko v ňom využívame na pestovanie zeleniny a okrasných rastlín. Na vyučovanie TV a rekreačné činnosti využívame školský dvor s preliezkami, viacúčelové ihrisko a blízke ihrisko TJ.

Súčasťou školy je 1 oddelenie školského klubu detí, ktoré pôsobí ráno od 6:40 do 7:40 a po ukončení vyučovania od 12:30 do 16:30 hodiny.

Základná umelecká škola
V tomto šk.roku pôsobí na našej škole Základná umelecká škola Odorín v odboroch:

  • Hudobný (klavír, spev, gitara, akordeón)
  • Výtvarný
  • Tanečný

Posledná úprava (Utorok, 15 December 2015 09:33)

 
Reklamný prúžok
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT PVC TŠV TŠV ----
UT SJL MAT SJL VYV ---- ----
ST NBK SJL PVO MAT HUV ----
ŠT SJL MAT SJL TŠV ---- ----
PI SJL MAT SJL ANJ ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT PVC TŠV TŠV ----
UT SJL MAT SJL VYV VLA ----
ST NBK IFV PDA MAT  HUV ---
ŠT SJL MAT SJL TŠV --- ----
PI SJL MAT SJL ANJ --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  KSC – komunikácia v slovenskom jazyku
  NBK – náboženská výchova

PO SJL SJL MAT VLA ANJ ----
UT SJL MAT SJL PDA ANJ ---
ST SJL NBK SJL MAT MAT TŠV
ŠT SJL HUV SJL IFV TVŠ ----
PI MAT PDA ANJ VYV --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TVŠ – telesná a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL SJL MAT VLA ANJ ----
UT SJL MAT SJL PDA ANJ ---
ST SJL NBK SJL MAT IFV TVŠ
ŠT SJL HUV SJL VLA TVŠ PVC
PI MAT PDA ANJ VYV --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PVC – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin2.jpg