> Domov | Akcie | ŠK.R. 2016/2017 | 40. výročie školy

40. výročie školy

 

Sú dni a chvíle v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví a nostalgicky spomína, rekapituluje kus cesty, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch jeho života.

Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň, kedy  pred 40 - timi rokmi otvorila brány nová budova základnej školy v Odoríne a privítala svojich žiakov. Bolo to v roku 1976.   

Píše sa rok 2016 a naša alma mater oslavuje narodeniny. Dnes máme možnosť otvoriť knihu života tejto školy, listovať v nej, hľadať a objavovať všetko to dobré, čo sa za tie roky urobilo, pospomínať na tých, ktorí tu boli a zanechali tu svoj rukopis, vzdať úctu tým, ktorým čas už sfarbil vlasy na bielo a na ich tvárach statočná práca a život vyryli hlboké ornamenty. Nuž spomínajme, je na to tá správna chvíľa...

20. decembra 2016 sme si slávnostnou akadémiou naše výročie pripomenuli a dôstojne oslávili programom v kostole. Ďakujem žiakom SZUŠ, materskej školy, základnej školy a ich pani učiteľkám za prípravu a krásne predvedenie. Ďakujem speváckemu zboru Chorus Iglovia za spestrenie a vytvorenie vianočnej nálady. Ďakujem pani starostke Ing. Márii Goduľovej za spoluorganizovanie slávnosti a všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní či programu či spomienkovom posedení v škole.

                                                             Mgr. Adriana Puškášová

                                                                      riaditeľka školy

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin9.jpg