> Domov | Akcie | ŠK.R. 2016/2017 | Ocenenie školy Do školy na bicykli

Ocenenie školy Do školy na bicykli

Veľkú radosť nám urobil tento mail:

 

Dobrý deň prajem,

V súvislosti s odovzdávaním cien celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2016“, ktoré sa uskutoční na vašej škole dňa 21.12.2016 o 8:30 hodine by som vás rád požiadal pripraviť si približne 30 minútový program s deťmi ideálne v telocvični školy. Ceny prídeme odovzdať ako zástupcovia MDVRR SR Peter Klučka (národný cyklokoordinátor) a Matúš Goga (koordinátor projektu DŠNB). Odovzdávať budeme cyklostojany pre 24 bicyklov, ktoré už boli doručené na vašu adresu. Tričká – „dresy“ s motívom Petra Sagana pre najaktívnejších žiakov.

 

S pozdravom

Matúš Goga

 

Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6

P.O.Box 100

810 05  Bratislava 15

Pre zlé počasie k nám zavítali 22.12.2016. Program sme si pre nich pripravili ten, ktorý bol na akadémii školy. Ocenené boli všetky deti školy, najaktívnejšie dostali tričká alebo zámky na bicykle, ostatné deti odznaky. Tešíme sa, že sme sa stali druhou najúspešnejšou školou na Slovensku.

alt

alt

alt

alt

alt
 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin16.jpg