> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014

Školské akcie 2013 / 2014

Cyklodeň

V utorok 24.júna 2014, pred koncom školského roka, sme zorganizovali pre žiakov CYKLODEŇ - venovaný dopravným pravidlám pre cyklistov, overovaniu praktických ale i teoretických zručností cyklistov. Ráno absolvovali naši žiaci teoretické testy z dopravnej výchovy, potom na parkovisku pred kostolom mali pripravenú dráhu z prekážok, ktoré mali zdolať primerane veku. Pred obedom sme sa vybrali na cyklotúru do Danišoviec a na Odoricu. Za tieto aktivity boli žiaci podľa aktivity, správania a zručnosti obodovaní a získali Certifikát zručného cyklistu.

Dúfame, že to,čo sa žiaci naučili, budú uplatňovať aj v ďalších dňoch pri bicyklovaní.

cyklode 001 cyklode 003 cyklode 006
cyklode 007 cyklode 008 cyklode 013

Posledná úprava (Utorok, 01 Júl 2014 07:27)

 

Rozlúčka so školským rokom-guláš

Po náročnom týždni exkurzií, futbalu a výletov sme v spolupráci s materskou školou, s rodičmi detí a žiakov v sobotu 14.6.2014 zorganizovali športové popoludnie pre žiakov a rodičov na rozlúčku so školským rokom. Guláš sa podujal variť p. M.Mižigár a jeho kolektív rodičov. Sponzormi občersvenia boli p.M.Mižigár, p.Gonda, p.Macejko a p.Š Harviščák, a samozrejme všetci rodičia a učiteľky, ktorí priniesli niečo na zahryznutie.

Aby sme športu a zábave neostali nič dlžní, po ochutnaní gulášu so začiatkom o 16:00 hodine začali športovo-zábavné disciplíny plné sprievodného slova/Mgr. A.Beťková/ hudby, spevu  a sladkých odmien pre deti, žiakov a rodičov.

Dúfame, že táto nová aktivita sa stane pre našu školu a našich rodičov tradíciou.

Ďakujeme všetkým štedrým sponzorom!

gul 001 gul 002 gul 003
gul 004 gul 005 gul 006
gul 007

 

Školský výlet_Popradské pleso-Aquapark

V piatok 13.júna 2014 sme naštartovali autobus a nohy na turisticko-plavecký výlet. Ráno sme najprv navštívili naše Tatry a zavítali sme na Popradské pleso. Cesta bola príjemne prehriata slnečným svetlom a chladená tatranským vetríkom. Oddych pred Chatou na Popradskom plese bol prípravou na návrat späť na parkovisko. Po tejto túre, ako odmena pre žiakov, nasledovala návšteva Aquaparku v Poprade. Domov sa nechcelo ísť nielen našim žiakom, ale ani rodičom, ktorí v počte 6 si s nami zaplávali a užili si teplo termálnej vody. Návrat domov sa preto predĺžil o 2 hodiny.

vylet poprad 001 vylet poprad 003 vylet poprad 004
vylet poprad 005 vylet poprad 007 vylet poprad 008
vylet poprad 010 vylet poprad 011 vylet poprad 013

Posledná úprava (Streda, 18 Jún 2014 13:54)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin18.jpg