> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014

Školské akcie 2013 / 2014

Zdravé ďasná

 

Alarmujúce čísla i fakt, že zlá ústna hygiena je celospoločenský problém s vážnymi následkami (vznik kardiovaskulárnych ochorení, diabetes či chronické zápaly dýchacích ciest), viedli k príprave osvetového programu DENTAL ALARM. Takisto skutočnosť, že v súčasnosti napriek katastrofálnej úrovni ústnej hygieny na Slovensku neexistuje žiaden vzdelávací program pre deti. Originálny projekt vznikol v roku 2006 pod vedením MUDr. Pavla Andela.

Naša škola v mesiaci október využila tento vzdelávací program a pozvala si na vzdelávanie žiakov o ústnej hygiene odborníčku, ktorá žiakom vysvtelila čo je to ústna dutina, koľko zubov majú deti a dospelí, ako sa o ne starať a urobili test čistoty zubov niektorých žiakov.

zuby2 zuby 3
zuby4 zuby5

 

Banské múzeum a koncert v Spišskej Novej Vsi

Pondelok 29.októbra 2013 sa niesol v duchu histórie a hudby. Ráno o 9:00 hodine sme navštívili banské múzeum v Spišskej Novej Vsi, v ktorom si žiaci 1.-4.ročníka prezreli nástroje, výstroj baníkov na Spiši a dozvedeli sa, ktoré obce patrili medzi banské miesta.

banske muzeum2 banske muzeum 3 banske muzeum 4

Po tomto náučnom začiatku sme sa išli "vyblázniť" s Mišou - speváčkou z Česka, ktorá navštívila Spišskú Novú Ves.  ...a na koncerte bolo SUPER!

speivaME-Sm14 spievame-sM7 spievame-sM8
spievame-sM9 spievame-sM12 spievame-sM13
spievame-s M1 spievame-s m4 spievame-s m5
spievame sM2 spievame sM6 spievame sM10

Posledná úprava (Piatok, 15 November 2013 14:44)

 

Modrá krajina

SNM - Spišské múzeum v Levoči pripravilo pre žiakov dňa 22.októbra 2013 tvorivú dielňu s názvom MODRÁ KRAJINA. Naši tretiaci a štvrtáci v rámci výtvarnej a pracovnej výchovy a ŠKD sa dozvedeli čo je modrotlač, ako sa robila, prečo a pre koho ju vyrábali šikovné ruky farbiarov. Zároveň si žiaci prezreli výstavu s názvom

U NAS NA SPIŠU.

modrotla1 modrotla5 modrotla3
modrotla4 modrotla2 mzeumLevoa

Posledná úprava (Štvrtok, 07 November 2013 09:10)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin20.jpg