> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014

Školské akcie 2013 / 2014

Týždeň hlasného čítania

V týždni od 24.apríla do 30.apríla 2014 sme sa so žiakmi našej školy zapojili do aktivity Združenia Orava:

Pozvanie sme prijali na trinásty ročník Týždňa hlasného čítania.  Myšlienkou tejto akcie bolo zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok.Oslovili sme rodičov,  starých rodičov, súrodencov,  aby sa zapojili a pomohli deťom objaviť svet príbehov plných múdrostí, zábavy i poučenia.

Každý deň počas tohto týždňa rodičia deťom nahlas čítali z ľubovoľnej knihy, v škole na hodinách čítania plnili žiaci príslušné úlohy a v plániku vyfarbovali čarovné predmety. Na záver týždňa získali žiaci a ich rodičia certifikát Týždňa hlasného čítania.

Týmto chceme iniciatívnym rodičom poďakovať, že si našli čas na svoje deti a venovali im rozprávkové chvíle pri hlasnom čítaní.

 

Vynášame Morenu

Ako každý rok sa tešíme na príchod jari, hoci nás tento rok prekvapila veľmi skoro, nezabudli sme na ľudové zvyky spojené s jej vítaním. Tradičné vynášanie Moreny - morovej ženy, ( na Spiši ju volali Šmertka)ktorá zosobňovala biedu zimy, sme uskutočnili hneď po Kvetnej nedeli. Žiaci  v školskom klube zhotovili z tradičných materiálov postavu Moreny, obliekli ju do ľudových šiat a zopakovali si ľudové rečňovanky o nej. Na ďalší deň sme s ňou vyšli do ulíc obce.Pripojili sa k nám aj deti z materskej školy zo staršej vekovej skupiny. Tradičný sprievod dedinou sme oživili rečňovankami o Morene: IDZE ŠMERTKA S KUDZEĽU, NA TU ŠMERTNU NEDZEĽU, A TY MAJ, KRAVOM DAJ, A NA KONE, A NA VOLY NEZAPOMINAJ...

Po vyzlečení Moreny a jej hodení do vody, si žiaci zvolili dievča za kráľovnú, ktorá si obliekla Morenine šaty.

morena1morena2morena3morena4morena5

Posledná úprava (Utorok, 22 Apríl 2014 19:09)

 

Vlakom do múzea

Tento rok sme sa zapojili do jarnej akcie Železníc SR s názvom "Vlakom do múzeí a galérií", v ktorej je zľavnené cestovné pre žiacke kolektívy navštevujúce v daný deň múzeum, alebo galériu. Vybrali sme si Košice,o ktorých sa žiaci učili aj na vlastivede. Aby ich videli a zažili na vlastné oči, vybrali sme si 9.4.2014 návštevu Slovenského technického múzea v Košiciach - stálu expozíciu výstavy technických výdobytkov doby. Cestovali sme zo Spišskej Novej Vsi osobným vlakom, ktorým žiaci spoznávali obce na ceste do Košíc, so zľavneným cestovným lístkom - za 1,20€ na žiaka tam a späť.

kosice1kosice2kosice3kosice4kosice5kosice6

Posledná úprava (Utorok, 22 Apríl 2014 19:07)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin25.jpg