> Domov | Akcie | Šk.r. 2015/2016

2015/2016

Divadielko

 

Divadielko.

V stredu 25.11.2015 sa v telocvični našej školy zúčastnili žiaci MŠ a ZŠ bábkového divadla o dievčatku, na ktoré nemali rodičia čas,  s názvom „Zuzanka a pán Odilo.“  Všetci sa aktívne zapájali do predstavenia a vyjadrili spokojnosť s vydarenou akciou.3554513541546431553divadlo221 

Posledná úprava (Pondelok, 11 Január 2016 09:38)

 

Turnaj vo vybíjanej - Smižany

 

Turnaj vo vybíjanej - Smižany

Dňa 12.11.2015 nás žiaci našej školy pod vedením p. uč. Koňaka: Ema Čarnoka, Marianna Macejková, Marko Čarnoky, Rastislav Buday, Viktor Straka, Simon Kubovčík, Adam Mižigár a Rudolf Fabián reprezentovali na turnaji mladších žiakov základných škôl vo vybíjanej, ktorý sa konal v telocvični ZŠ Komenského Smižany. Z desiatich zúčastnených škôl naši žiaci skončili na siedmom mieste. Turnaj vyhrali žiaci ZŠ Rudňany, na druhom mieste skončila ZŠ Jamník a na treťom ZŠ s MŠ Mlynky. S umiestnením naši žiaci neboli celkom spokojní, tak po dohode s p. učiteľom sa na budúcoročný turnaj chcú pripraviť dôkladnejšie.


vybjan 003vybjan 006vybjan 008vybjan 024vybjan 026vybjan 028vybjan 037vybjan 042

 

Imatrikulácia prvákov

 

Imatrikulácia prvákov.

Streda 11.11.2015 bola pre našich prváčikov veľkým dňom. Po prekonaní neľahkých prekážok, ktoré na nich nastrážili ich starší spolužiaci, boli pasovaní za „právoplatných“ žiakov našej školy.

Prváčikom blahoželáme a prajeme veľa pekných študentských zážitkov.

Pedagogický zbor ZŠ Odorín


vybjan 047imart1imatr2imatr3imatr4vybjan 009vybjan 010vybjan 011vybjan 012vybjan 013vybjan 019vybjan 027vybjan 029vybjan 030vybjan 045vybjan 054vybjan 059

Posledná úprava (Utorok, 22 December 2015 11:11)

 

Október-mesiac úcty k starším.

 

Október-mesiac úcty k starším.

V sobotu 10.10.2015 sa v spoločenskej sále PD Rozkvet Odorín konala milá slávnosť z príležitosti mesiaca úcty k starším. Našim dôchodcom prišli svojim programom urobiť dobrú náladu ich vnúčatá a pravnúčatá z MŠ, ZŠ a SZUŠ v Odoríne, čím si s láskou uctili ich dôležitú úlohu v živote obce a v rodinách. Po chvíľach plných emócií pokračoval v programe ľudový súbor Štefana Cínu.

Fotografie na stránke :

https://www.flickr.com/photos/pepes79/sets/72157660118274551/

 

Posledná úprava (Utorok, 22 December 2015 10:31)

 

Vedomostno-športové preteky

 

Dňa 30.9.2015 sa žiaci našej školy pod vedením p. uč. Koňaka zúčastnili 8. ročníka Vedomostno-športových pretekov žiakov 1.-4. ročníkov základných škôl, konaných vo Vítkovciach. Z pätnástich zúčastnených škôl naše chlapčenské družstvo v zložení: Marko Čarnoky, Rastislav Buday a Viktor Straka obsadilo vynikajúce tretie miesto. Dievčatá: Marianna Macejková, Aneta Voláková a Olívia Novotná skončili na desiatej priečke a škola v celkovom poradí na šiestom mieste. Na prvom mieste v celkovom poradí sa umiestnila ZŠ Komenského Smižany, na druhom ZŠ Rudňany a na treťom mieste ZŠ s MŠ Mlynky.Súťažilo sa za priaznivého počasia na 800m trati s piatimi stanovišťami: zdravotná príprava, ochrana životného prostredia, dopravná výchova, mimoriadne udalosti a hod granátom na cieľ.Súťaž organizovalo Oddelenie školstva, rozvoja a SŠÚ Smižany v spolupráci s obcou Vítkovce a ZŠ Vítkovce.

Za reprezentáciu našej školy žiakom ďakujeme a tešíme sa na nasledujúci ročník.

VP 056VP 065

 


VP 074

 

VP 098

 

VP 099

 

VP 105VP 106

VP 109VP 110

Posledná úprava (Pondelok, 11 Január 2016 09:39)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin25.jpg