> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014

Školské akcie 2013 / 2014

Športová olympiáda

Tento rok sa 10. ročník športovej olympiády žiakov 1.stupňa uskutočnil v Rudňanoch na futbalovom štadióne. Zúčastnilo sa jej 19 žiakov našej školy, užší výber sa robil podľa dosiahnutých výkonov na nácviku športových disciplín.

Medaily si domov odniesli štyria žiaci:

beh na 50 m - 1.ročník: V.Straka - 3.miesto, M.Macejková - 2.miesto

                     4.ročník: S.Bučáková - 2.miesto

skok z miesta - 1.ročník: M.Macejková - 2.miesto

vytrvalostný beh na 800m- 3.ročník: L.Mižigár - 2.miesto

ofdm rudnany 14 1ofdm rudnany 14 5ofdm rudnany 14 9

ofdm rudnany 14 6ofdm rudnany 14 7ofdm rudnany 14 8

ofdm 14 3ofdm rudnany14 4ofdm rudnany 14 10

Žiaci, ktorí ostali v škole v Odoríne sa v ten istý deň zúčastnili školskej športovej olympiády. Absolvovali súťaž vo vedomostiach o olympiáde, zápolenie na ihrisku TJ Odorín  v štyroch disciplínach: v behu na 50 m, v skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou a v behu na 600m. Súťažili v 2 kategóriách: v I. boli prváci a v II.kategórii súťažili spolu tretiaci a štvrtáci.

kola ofdm 1kola ofdm 2kola ofdm 3kola ofdm 4

kola ofdm 5kola ofdm 6kola ofdm 7kola ofdm 8

kola ofdm 11kola ofgdm 10kola ofdm 13

Posledná úprava (Piatok, 30 Máj 2014 13:20)

 

Slávik školy 2014

Hoci s oneskorením, ale aj tento rok sme na škole zorganizovali školsk kolo speváckej súťaže v speve ľudových piesní známou pod názvom Slávik Slovenska 2014. Keďže postupové kolá sa už dávno uskutočnili, aj tak sme si túto súťaž vyskúšali na pôde našej školy. Po triednych kolách na hodinách hudobnej výchovy nasledovalo dňa 15.5.2014 školské kolo, ktorého sa zúčastnili najlepší speváci z ročníkov 1.-4. Na prvých troch miestach sa umiestnili speváci s čistou intonáciou, naučenými piesňami, so suverénnym vystupovaním pred publikom:

1.miesto: A.Harviščák - 4.ročník

2.miesto: S. Kubovčík - 1.ročník

3.miesto: V.Straka - 1.ročník a Z.Suchá - 3.ročník

Za snahu a odvahu získali žiaci okrem diplomu aj vecné ceny. Blahoželáme!

slvik2014 1slvik2014 2slvik2014 3

slvik2014 4slvik2014 5slvik2014 6

Posledná úprava (Pondelok, 19 Máj 2014 21:55)

 

Spišská basketbalová miniliga

Posledná úprava (Utorok, 22 Júl 2014 22:22)

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin1.jpg