> Domov | Akcie | Šk.r. 2013/2014 | Športová olympiáda

Športová olympiáda

Tento rok sa 10. ročník športovej olympiády žiakov 1.stupňa uskutočnil v Rudňanoch na futbalovom štadióne. Zúčastnilo sa jej 19 žiakov našej školy, užší výber sa robil podľa dosiahnutých výkonov na nácviku športových disciplín.

Medaily si domov odniesli štyria žiaci:

beh na 50 m - 1.ročník: V.Straka - 3.miesto, M.Macejková - 2.miesto

                     4.ročník: S.Bučáková - 2.miesto

skok z miesta - 1.ročník: M.Macejková - 2.miesto

vytrvalostný beh na 800m- 3.ročník: L.Mižigár - 2.miesto

ofdm rudnany 14 1ofdm rudnany 14 5ofdm rudnany 14 9

ofdm rudnany 14 6ofdm rudnany 14 7ofdm rudnany 14 8

ofdm 14 3ofdm rudnany14 4ofdm rudnany 14 10

Žiaci, ktorí ostali v škole v Odoríne sa v ten istý deň zúčastnili školskej športovej olympiády. Absolvovali súťaž vo vedomostiach o olympiáde, zápolenie na ihrisku TJ Odorín  v štyroch disciplínach: v behu na 50 m, v skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou a v behu na 600m. Súťažili v 2 kategóriách: v I. boli prváci a v II.kategórii súťažili spolu tretiaci a štvrtáci.

kola ofdm 1kola ofdm 2kola ofdm 3kola ofdm 4

kola ofdm 5kola ofdm 6kola ofdm 7kola ofdm 8

kola ofdm 11kola ofgdm 10kola ofdm 13

Posledná úprava (Piatok, 30 Máj 2014 13:20)

 
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin14.jpg