> Domov | Akcie | Šk.r. 2012/2013

Školské akcie 2012/2013

Divadelné predstavenie - O kačičke

Dňa 7.decembra 2012 nás navštívilo Bábkové divadlo spod Spišského hradu s poučnou rozprávkou O kačičke. V rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry sa žiaci oboznámili s prvkami bábkového divadla, do ktorého boli priamo a aktívne zapojení.

divadlo kaika 2012 008 divadlo kaika 2012 011
divadlo kaika 2012 012 divadlo kaika 2012 015

 

Imatrikulácia prvákov

Po trojmesačnej skúšobnej lehote, ktorú úspešne absolvovali všetci štyria prváci, sa uskutočnilo slávnostné pasovanie žiakov do stavu žiackeho - prváckeho. Skúšobné úlohy prvákom pripravili naši ostrieľaní štvrtáci v réžii pani vychovávateľky. Prvácke certifikáty odovzdala žiakom ich triedna učiteľka.

 BLAHOŽELÁME!

imatrikulacia1 imatrikulacia2 imatrikulacia3
imatrikulacia4 imatrikulacia5 imatrukulacia6

 

Posledná úprava (Nedeľa, 09 December 2012 00:04)

 

Kúzelník Wolf

27.novembra 2012 nás navštívil kúzelník Wolf....a rozdával všetkým prítomným úsmev na tvár.

Čáry-máry, nech sa darí...

kuzelnik1 kuzelnik3
kuzelnik5 kuzelnik6

 

Posledná úprava (Sobota, 08 December 2012 23:44)

 
Viac článkov...
English Croatian Czech Dutch French German Italian Japanese Polish Russian Spanish Slovak Ukrainian Hungarian

Rozvrhy hodín


PO SJL MAT SJL VYV VYV ----
UT SJL MAT SJL PVO TŠV ----
ST NBK SJL ANJ SJL --- ----
ŠT SJL MAT HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  PVO - prvouka
  NBK – náboženská výchova                      ANJ - anglický jazyk

PO SJL MAT SJL TŠV HUV ----
UT SJL MAT SJL PVO VYV ----
ST INF NBK ANJ SJL  ---- ---
ŠT SJL MAT PVO VYV TŠV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PVO – prvouka
  ANJ – anglický jazyk
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná a športová výchova
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL VYV PNV VLA
UT SJL MAT SJL PDA TEV INF
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ HUV TŠV ---- ----
PI SJL MAT ANJ SJL ---- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  INF – informatika
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TŠV – telesná  a športová výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

PO SJL MAT SJL TEV HUV VLA
UT SJL MAT SJL PDA PNV IFV
ST MAT VLA NBK ANJ SJL ----
ŠT SJL ANJ PDA VYV TEV ----
PI SJL MAT ANJ SJL --- ----
Vysvetlenie k používaným skratkám:

  SJL – slovenský jazyk a literatúra
  MAT – matematika
  PDA – prírodoveda
  VLA – vlastiveda
  PNV – pracovné vyučovanie
  IFV – informatická výchova
  HUV – hudobná výchova
  VYV – výtvarná výchova
  TEV – telesná výchova
  ANJ – anglický jazyk
  NBK – náboženská výchova

 

HODINA

začiatok koniec
I. 7:50 8:35
prestávka 10 minút
II. 8:45 9:30
prestávka 20 minút
III. 9:50 10:35

prestávka 10 minút

IV. 10:45 11:30

prestávka 10 minút

V. 11:40 12:25
prestávka 10 minút
VI. 12:35 13:20

Náhodný obrázok

ZS_Odorin23.jpg